Nany Hudák a Spontánne Hudobné Zoskupenie

Fantasy Folk

  • Matej
  • Lienka
  • Nany
  • Fykes
  • Mirec
    • "Fantasy Folk"

    Wikipédia: Fantasy je umelecký žáner založený na fiktívnom príbehu, v ktorom môžu mať charaktery magické schopnosti, alebo nedosiahnuteľné/prehnané vlastnosti. Fantasy mieša fantastické (neznáme, neskutočné, divné) s reálnosťou. Téma, alebo hlavná myšlienka je často vážna, zahŕňajúca sociálne a politické problémy, alebo môže byť téma univerzálnejšia a zaoberá sa ľudskými hodnotami, emóciami. Tak je to jasné: hráme Fantasy Folk :)